Hakkımızda

Anasayfa | Hakkımızda

Image
Hakkımızda

Biz Kimiz?

Mavi gezegen, biz insanların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan tüm imkanları bize verse de son yıllarda dünyayı etkisi altına alan küresel ısınma zorlu şartları beraberinde getirmiştir. İklim değişikliği ve doğal afetlerin biz insanların yaşamını zorlaştırması ve günlük yaşantıları etkilemesi harekete geçmemiz için son uyarı oldu. İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen teknolojinin daha çok büyük şirketlerin ticari arzuları için kullanılması, gezegenimizde büyük tahribatlara yol açtı ve bu tahribatların etkisi günümüzde devam etmektedir. Günümüzde ormanların yok edilmesi, sera gazı salınımın artması, çevre kirliliği seviyesinin yükselmesi, fosil yakıt ve ulaşım araçlarının yaygın bir şekilde kullanılması vb. etkenler bizleri küresel ısınma gerçeği ile yüzleştirdi. Küresel ısınmanın etkileri gezegenimizi ve toplumları olumsuz bir şekilde etkilerken bizlerin harekete geçmesini sağladı.

2021 yılında özellikle ülkemizde iklim krizinin etkileri olan orman yangınları, sel felaketleri vb. bizleri iklim krizi üzerine daha fazla düşünmeye sevk etti. Yaşanan olumsuzluklardan, duyulan endişelerden ve iklim krizine karşı mücadele etme isteğinden hareketle İDAME (İklim Değişikliği ve Afetlerle Mücadele Eğitim ve Araştırma Derneği) kuruldu. İDAME, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak ve ülkemizde meydana gelen doğal afetlerin olumsuz sonuçlarını en aza indirmek için çalışmalar yürütmektedir. İDAME, toplumsal farkındalığı arttırmak için çalışmalar yürütür. İklim değişikliği, afet yönetimi, lobi faaliyetleri, halka ilişkiler ve tanıtım, Ar-Ge ve proje yönetimi, sosyal faaliyetler alanında çalışma grupları ile mücadelesini sürdürür. Bunun yanında araştırma, proje, etkinlik ve yayınlarla da çalışmalar yürütür.