Kadim dünyamız, değişken iklim koşulları ve doğal afetlerle insan hayatını zorlaştırsa da insanın yaşamına devam edebilmesi için gerekli unsurları da barındıran eşsiz bir gezegendir. İnsanlar ise varlığını borçlu olduğu dünyaya artan ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği teknolojileri, savaşlar ve ticari hırsları için kullanarak geri dönüşü zor tahribatlar vermiş ve vermeye devam etmektedir. Bugün insan kaynaklı olduğu bilinen yüksek miktarlardaki sera gazı salınımı, ormanlık alanların yok edilmesi gibi etkenler küresel ısınmaya yol açar. Küresel ısınma sonucu eriyen buzullar içinde bulunduğumuz krizi daha da derinleştirmektedir. Modern yaşamın tüketim alışkanlıkları dünyamızı bu kısır döngüye sürüklerken, insan adeta bindiği dalı kesmektedir.

21. yüzyılda yaygınlaşan iletişim araçları sayesinde iklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkileri artık tüm insanlık için görünür hale geldi. Dünyanın çeşitli yerlerinde eş zamanlı yaşanan olağanüstü doğa olayları toplumun her kesiminden bireyleri endişelendirdiği gibi bizleri de endişelendirmekteydi. 2021 yılında ülkemizde yaşanan ve onlarca insanın, yüzlerce hayvanın canına, binlerce hektar genişliğinde ormanlık alanlarımızın kül olmasına neden olan yangınlar bizleri harekete geçirdi.

Marmaris’te katıldığımız yangın söndürme faaliyetlerinde milletimizin tek vücut olarak verdiği büyük mücadelesini gözlemlemek bizlere umut verse de devlet görevlileri, sivil toplum gönüllüleri ve bölgede yaşayan vatandaşların yoğun çabasına rağmen koordine olamaması müdahalelerin gecikmesine, aksamasına ve ciddi kayıpların yaşanmasına sebep olmuştur. Ayrıca eş zamanlı olarak tüm dünyadan ardı ardına gelen yangın haberlerinin üstüne Karadeniz’de yaşanan sel felaketleri de eklenince insanlık olarak içinde bulunduğumuz kriz, bizleri bu meseleler üzerinde daha fazla düşünmeye sevk etti.

Tüm bu yaşadıklarımızdan, endişelerimizden ve düşüncelerimizden hareketle, iklim değişikliğine yol açan unsurların en aza indirilmesine katkı sağlamak, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları ve doğal afetlerle mücadele çalışmalarına destek olmak, insanların ihtiyaçlarını göz ardı etmeden bilimsel ve akılcı çözümlerle ekosistemi korumak misyonuyla bir araya geldik. İklim Değişikliği Ve Afetlerle Mücadele Eğitim Ve Araştırma Derneği (İDAME) olarak, toplumsal farkındalığı artırmak için eğitim faaliyetleri yürütmek, bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek iklim değişikliği ve doğal afetlerle mücadelede teknolojik, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmek, araştırmacı bir yaklaşımla sorunları her yönüyle ele alıp, çözümlerimizin uygulanabilirliğini sağlamak, mücadelemizin toplumun her kesimi tarafından benimsenmesi için tüm iletişim kanallarını kullanmak ve bu konularda faaliyet gösteren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek maksadıyla uzun bir yola çıktık.

İklim krizi küresel bir sorun olmakla beraber çözümler hepimize ulusal, yerel ve bireysel sorumluluklar yüklemektedir. Devletler, uluslararası örgütler ve etkin faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşları küresel ve ulusal çapta mücadelelerini sürdürmektedir. Bizler ise bu mücadelede meseleleri yerel olarak ele alıp bireylerin ve toplumumuzun doğrudan karşılaştığı sorunlara eğilmek gayesindeyiz. Doğal kaynakların tasarruflu kullanılması ölçüsünde, bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hassasiyetlerini de göz önüne alarak, hızlı, etkin ve esnek yöntemler geliştirmeyi hedefliyoruz. Niyetimiz, gelecek nesillere miras bırakacağımız dünyamızın doğal düzenini İDAME ettirme mücadelesi vermektir. “Yerel sorunlara yerel çözümler üretmek” anlayışıyla başladığımız bu mücadelemizde, toplumumuzun her kesiminden kişi ve organizasyonları birlikte çalışmaya davet ediyoruz.