İklim değişikliği günümüzün gündeminde önemli bir yere sahiptir. İnsanların etkisiyle atmosfere sera gazı salınıyor ve bu sebeple iklim değişikliği hızla artıyor. Fosil yakıtların kullanılması, orman alanlarının azalması sanayi, sera etkisinin artmasına sebep oluyor. Bu iklim değişikliğinin sonuçları önlemler alınarak düzeltilebilmektedir.

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği; sera gazının atmosferde artmasıyla beraber ortalama sıcaklıkların yükselmesi sonucunda, iklimde beklenmedik değişimler yaşanması şeklinde açıklanabilir. Sera gazları, ormanlık alanların azalması ve doğaya verilen zararlar gibi etkenler birleşerek, tüm canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyerek küresel iklim değişikliğine sebep olur.

İklim değişikliğine sebep olan etmenler genel olarak kontrolsüz ve aşırı insan faaliyetleridir. İklim değişikliği etkisini farklı şekillerde gösterebilir. Sıcaklık artışı, kuraklık, sel gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde de artış görülür.

 

İklim Değişikliğinin Etkileri Nelerdir?

Doğrudan ya da dolaylı olarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini görebiliriz. Bu etkilerin bazıları tahmin edilebilir düzeydeyken, bazıları sadece sonuçlar ortaya çıktığında fark edilip görülebilir. Isı değişimleriyle sel olaylarının oluşum sıklığı artabilir. İnsanlar ve canlılar iklim değişikliği sebebiyle birbirinden farklı sorunlarla karşı karşıya kalma tehlikesi içerisindedir. İklim değişikliğinin, insan sağlığı üzerinde olan etkisiyle yakından ilgilidir.

İklim değişikliği sonucunda tahmin edilmeyen hava olaylarının sıklığında artış görülmeye başladı. Artan sıcaklık seviyeleri, astım gibi alerjik hastalıkların artması, polen mevsiminin uzamasına sebep olmaktadır.

Virüs kaynaklı hastalıklarda artış, su ve gıda kaynaklarında azalma, ormansızlaşma, buzulların erimesi, su kaynaklarında tuzlanma, su ve gıda yoluyla bulaşan hastalıklarda artış gibi sorunlar iklim değişikliğinin dolaylı etkilerinin arasındadır.

İklim değişikliği sonucunda su, kara ve havada oluşan koşullar, ekolojik dengeyi etkiler ve bunun sonucunda canlı çeşitliliği de etkilenir. Yaşanan değişimler bazı canlıların yaşam alanlarının da değişmesine sebep olabilir. Yaşam alanlarındaki değişimlerden etkilenen hayvanlar göç etmeye başlayabilir. Bazı türlerin de popülasyonunda artış görülebilir.

İklim ile su kaynakları birbiriyle yakından ilgilidir. Suyun sıcaklığının artmasıyla ısıl genleşme görülebilmektedir. Deniz seviyesindeki artışın büyük bir nedeni, okyanusların sıcaklığı tutması sebebiyle genleşerek daha fazla alan kaplamasıdır. İklimde yaşanan değişikliğin su kaynaklarına olan etkisi canlı ekosistemine zarar verebilir.

Küresel ısınmanın etkisi buzulları olumsuz olarak etkilemeye devam etmektedir. İklim değişikliğinden önce yaz aylarında eriyen buzullar, kışın yağan karla beraber eski haline gelebilirdi. Küresel ısınmayla beraber yaz aylarında eriyen buzul miktarı artarken kış aylarında yağan kar miktarı buzulların eski haline dönmesine yetersiz kalmaktadır. Ortaya çıkan dengesizlik, buzullardaki erimeyle deniz seviyesinin yükselmesine sebep olmaya başladı.

 

İklim Değişikliğinin Ülkemiz Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

İklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki her geçen gün artış göstermektedir. Yeni yerleşim alanları oluşturmak için ormanların yok edilmesi ve sanayi bölgelerindeki artış ile sera gazı salınımında artış gözlemleniyor.

Eurostat’ın Avrupa ülkeleriyle ilgili yayınladığı verilere bakılarak, en yüksek sera gazı salınımını Almanya yapmaktadır. Daha sonrasında Almanya’yı Türkiye, Birleşik Krallık ve Fransa takip ediyor.

 

Küresel İklim Değişikliğini Önlemek İçin Neler Yapabilir?

Küresel iklim değişikliğini önlemek için herkese sorumluluk düşüyor. Yaşam tarzında yapılacak olan küçük değişiklikler, küresel iklim değişikliğini engellemek için bize yardımcı olabilir. Örneğin; uçak kullanımlarını azaltmak, fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi, yerli üreticiler ve gıdaların tüketimi arttırılabilir. Kısa mesafelerde ulaşım için bisiklet kullanılabilir. Çamaşır kurutma makineleri kullanmak yerine, çamaşırlar asılarak kullanılabilir.

Sonuç olarak tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliğine karşı hepimizin bir sorumluluğu bulunuyor. Bilinçli tüketicilerden gelen istekler üzerine, şirketlerin yenilenebilen kaynaklara yönelmesi sağlanmalıdır. İnsan faaliyetleri sonucu oluşan küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yine biz insanlar düzelterek, dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirebiliriz.